Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 32: It’s better…It’s time… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-33-i-d-better-it-s-time-hoc-hay-338.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 33: I’d better….It’s time… – HocHayA. It’s time – It’s high timeIt’s time, It’s high time nghĩa là đã tới lúc. – Cách dùng: diễn tả một việc nên được làm ngay. – Cấu trúc it’s high …

Xem Blog

Word Families 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 2: Marketing

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 2: Marketing – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh 600 Từ vựng TOEIC các bạn nhé! 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 2: Marketing Words in Context 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 2: Marketing Read the following passage and mile the words …

Xem Blog

Word Families 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 1: Contracts

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 1: Contracts – HocHay Cùng HocHay học 600 Từ vựng tiếng Anh TOEIC các bạn nhé! 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 1: Contracts Words in Context 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 1: Contracts Read the following passage and write the …

Xem Blog