Home / Giáo dục / Các cấu trúc câu thường dùng trong IELTS Writing Task 2 – Advantages and Disadvantages

Các cấu trúc câu thường dùng trong IELTS Writing Task 2 – Advantages and Disadvantages

CLB Tiếng Anh: LUYỆN THI IELTS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU - Trường THCS ...

  • Cấu trúc câu thường dùng khi viết về Advantages:

The first/main/greatest/important advantage of …. is ….

One/another additional advantage …. is ….

What makes …important… is …

One/Another point in favour of …. is…

 

  • Cấu trúc câu thường dùng khi viết về Disadvantages:

The first/main/greatest/ most serious disadvantage of …. is ….

One/another/an additional disadvantage of …. is ….

Another negative aspect of …. is ….

The second disadvantage is …

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-writing-task-2-ielts-advantages-and-disadvantages-hoc-hay-208.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Word Families 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 50: Pharmacy

Word Families 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 50: Pharmacy Words in Context 600 Từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *